REGRESNÁ TERAPIA

Regresná terapia je nehypnotická technika, ktorá rieši problémy vzniknuté v minulosti, či už blízkej alebo ďalekej, uviaznuté až do našej prítomnosti. Klient si pamätá celý priebeh sedenia. Situácie/ problémy boli uložené do nášho podvedomia a prejavujú sa svojim spôsobom, v určitých prípadoch fungujú ako akási ochrana.

Počas sedenia je cieľom zistiť prvotné príčiny, kde problém vznikol, odkrýva sa nepoznané a klient sa môže vrátiť k minulým životom alebo pracovať so súčasným životom. To závisí od danej témy. Klient má možnosť situáciu pochopiť, prijať a vykročiť do života. Dôležité je poznať svoju tému a byť pripravený ju riešiť.

Táto technika sa zameriava na riešenie jednej témy počas sedenia do hĺbky, najčastejšie vzťahové a medziľudské problémy, témy s rodičmi a deťmi, práca, nesprávne osobnostné prejavy ako podceňovanie sa, nedôvera, perfekcionizmus, neschopnosť prejaviť sa.

Trvanie jedného sedenia je 1,5 - 2 hodiny.

Je možné ju absolvovať OSOBNE alebo aj cez SKYPE.