KONŠTELÁCIE S FIGÚRKAMI

Technika rodinných konštelácií je známa ako skupinové rozostavenie ľudí a práca na základe prúdenia energie medzi nimi. Konštelácie s figúrkami, teda cez rozostavenie konštelácie pomocou figúrok, je rovnako možné nahliadnuť na danú otázku/tému/problém z iného uhľa pohľadu, bez skupiny, individuálne. Uvedomiť si prúdenie energií v danej situácii, vnímať seba i zainteresovaných z nadhľadu. Môžeme sledovať vplyv rodu alebo cestu duše. Veľmi nápomocné je názorné rozostavenie a vzhliadnutie problému cez figúrky.

Figúrky si vyberáte intuitívne a spolu nachádzame Vaše postoje, nastavenia a zapletenia v rode, v spoločnosti a v živote. Následne hľadáme ideálne riešenie, možnosti, aby mohlo prísť uvoľnenie.

Táto technika je vhodná na problémy týkajúce sa rodiny, partnerských vzťahov, peňazí, opakujúcich sa situácií, neprijatie životných situácií.

Trvanie jedného sedenia je 1,5 - 2 hodiny.

Je možné ju absolvovať OSOBNE alebo aj cez SKYPE.