Kontakt s anjelom strážnym

ANJELSKÉ PÍSMO

Anjelské písmo je spôsob ako nájsť odpovede na otázky u seba, alebo v niečom čo nás presahuje. Sprostredkujem kontakt s Vaším anjelom strážnym, tvorím kanál a odovzdám Vám odpovede, na ktoré ste sa pýtali. Je možné ho využiť v období rozhodovania sa, v čase životných križovatiek, neistoty a vnútorných otázok. Otázky sa môžu týkať všetkých oblastí života. Anjelské písmo nie je veštenie, ide o láskavé nasmerovanie a podporu na ceste života.

Aktívne uvoľňujúce

MEDITÁCIE V POHYBE

Únava? Stres? Málo energie?

Alebo hľadáš vnútorný pokoj? Lepšie zvládanie stresových situácií? Ale i ako lepšie rozumieť vlastným emóciam?

To všetko môžeš dosiahnuť cielenou prácou na sebe cez meditácie v pohybe.

Ponúkam pravidelné meditácie v pohybe ľahkou, hravou formou, so spontánnym tancom a pohybom. Pracujeme zároveň s dychom a pozornosťou zameranou na seba.

Začni sa hrať a tešiť zo života !

Výstižné a názorné

KONŠTELÁCIE S FIRÚRKAMI

Cez rozostavenie konštelácie pomocou figúrok je možné nahliadnuť na danú otázku/ tému/ problém z iného uhľa pohľadu, uvedomiť si prúdenie energií v danej situácii, vnímať seba i zainteresovaných z nadhľadu. Klient si intuitívne vyberá figúrky a spolu nachádzame jeho postoje a zapletenia v rode, v kolektíve. Následne hľadáme ideálne riešenie a to už môže prísť uvoľnenie. 

Hlboká a cielená

REGRESNÁ TERAPIA

Regresná terapia je nehypnotická technika, ktorá rieši problémy vzniknuté v minulosti, či už blízkej alebo ďalekej, uviaznuté až do našej prítomnosti. Boli uložené do nášho podvedomia a fungujú ako určitá ochrana. Počas sedenia sa zisťujú prvotné príčiny a klient má možnosť situáciu pochopiť, prijať a vykročiť do života. Dôležité je poznať svoju tému a byť pripravený ju riešiť.

Tantra jóga pre ženy

MODENDŽODÁRO

Mohendžodáro - Tantra jóga pre ženy - je ucelený systém cvičení asán, dychu, meditácií v pohybe a spontánneho tanca, ktoré podporujú vnímanie vlastného tela i duše, umocňujú ženstvo a dôveru v seba, zároveň pôsobia na zlepšenie zdravotného stavu.

Moja tvorba a

BYLINKYBlízkosť k prírode a jej vnímanie ma priviedlo k tvorbe, k produktom, ktoré sama používam vo svojom živote. Jednoduchosť, čistota, krása prírody k nám prehovára a postupne ponúka a odkrýva svoje dary. Spojenie sa s prírodou, so zemou je tou pôvodnou kvalitou, s ktorou rezonujem.

Vnímate potrebu niečo pre seba urobiť alebo niečo zmeniť?

OBJEDNAJTE SA


+421 905 597 173
kiba@kiba.sk

Ak sa rozhodnete urobiť krôčik bližšie k sebe a pozrieť sa na svoj život z inej strany, rada Vás prevediem technikami, s ktorými pracujem:

Anjelské písmo

Konštelácie s figúrkami

Regresná terapia

Meditácie v pohybe